Rapitest Clinica
Tel: (0250) 736363

Rapitest Brezoi

Tel: 0250 77 98 98,
E-mail: clinica@rapitest.ro