Rapitest Clinica
Tel: (0250) 736363

EDUCATIE PENTRU SANATATE

 

Căile de transmitere ale agenţilor patogeni prin sânge

Expunerea profesională la diverşi agenţi patogeni transmişi prin sânge se poate realiza prin:

- inoculari percutane (inţepare, tăiere);

- contaminarea tegumentelor cu soluţii de continuitate;

- contaminarea mucoaselor

în timpul:

- efectuării unor manopere medicale invazive cu ace sau instrumente ascuţite;

- manipulării unor produse biologice contaminate;

- manipulării instrumentarului şi a materialelor sanitare contaminate cu produse biologice (material moale medical, lenjerie, echipamente etc.)

 prin intermediul:

- instrumentelor medico-chirurgicale;

- materialelor sanitare;

- suprafeţelor şi altor dotări utilizate în activitatea medicală;

- manipulării reziduurilor contaminate rezultate din activitatea medicală.

 

Riscul de transmitere în funcţie de tipul de lichid biologic

Se consideră risc contactul tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse:

- sânge;

- lichide: amniotic, pericardic, peritoneal, pleural, sinovial, cefalorahidian,

- spermă, secreţii vaginale;

- ţesuturi;

- orice alte fluide ale organismului contaminate cu sânge
Diminuarea riscurilor prin aplicarea precauţiunilor universale

 

Precauţiunile universale sunt măsuri fundamentale şi standard care se referă la:

 

- folosirea barierelor adecvate de precauţie (mănuşi, şorţ, mască şi ochelari de protecţie) atunci când este anticipat contactul cu sângele sau lichidele biologice ale pacientului;

- schimbarea mănuşilor după contactul cu fiecare pacient;

- spălarea mâinilor şi a altor suprafeţe tegumentare imediat şi insistent dacă au fost contaminate cu sânge sau produse biologice, imediat după ce au fost aruncate mănuşile;

- în resuscitări de urgenţă gură la gură se folosesc piese orofaringiene sau alte dispozitive de ventilaţie;

- personalul medical cu leziuni exudative sau dermatite supurate trebuie reţinut de la orice contact direct cu pacientul şi obligat să poarte ecchipament de protecţie până când afecţiunea se rezolvă;

- atenţie sporită în cazul manipulării unor instrumente ascuţite, tăietoare;

- evacuarea deşeurilor infecţioase, a lenjeriei contaminate cu sânge în ambalaje etanşe, închise;

- niciodată nu se vor recapişona acele, nu se va desprinde acul de seringă sau de sistemele de prelevare sub vid cu mâna;

- nu se va goli niciodată seringa după o încercare nereuşită de recoltare (se aruncă şi se utilizează o altă seringă);

- se decontaminează imediat suprafeţele care au venit în contact cu sânge sau produse biologice